środa, 25 maja 2016

Projekotwanie balaski z PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu gminie prócz kilku przypadk��w.

Budowa sztachetki Winylowe na plot i furtę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu gminie z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Sztachetki z plastyku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane pośrodku dwoma graniczącymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plotki z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę wykonania jego instalacji oraz planowany dzień startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje płotu można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak projektowane ogrodzenia PCV na plot i bramkę ze sztachetek jest nieadekwatne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji jak projektowane ogrodzenie plastykowe na plot i furtę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zaczęcia robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz